تبلیغات سایت شرط بندی تبلیغات سایت بت تبلیغات گوگل سایت بت بکلینک سایت شرط بندی ادوردز گوگل سایت بت تبلیغات کازینو بازی انفجار سیب بت sibbet بت 90 تک بت بدون فیلتر تخته نرد شرطی وین بت بت 365 تک بت تهران بت معتبرترین سایت بازی انفجار سایت بازی انفجار معتبر بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار

معتبر ترین سایت بازی انفجار

جهت ورود کلیک کنید
قدرتمند ترین سایت شرط بندی
واریز آنی بعد درخواست
واریز بونوس هر ماه
بالاترین ضریب بازی انفجار


تا 300 درصد بونوس هر ماه
پشتیبانی و سئو توسط تیم : Www.adsbet.pro

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
آموزش بازی کارتی اسنپ Snap + ترفند و قوانین پولساز

بازی های شرط بندی بدون فیلتر ورق کارتی اسنپ یکی از بازی های شرط بندی بدون فیلتر هاي‌ محبوب کازینوی هاي‌ انلاین میباشد کـه سود خوبی بـه شـما میدهد در ادامه با آموزش بازی های شرط بندی بدون فیلتر کارتی اسنپ Snap + ترفند و قوانین پولساز سایت هاتم بت را دنبال کنید .

آموزش بازی کارتی اسنپ Snap + ترفند و قوانین پولساز

راهنمای بازی های شرط بندی بدون فیلتر ورق اسنپ 

همانگونه کـه گفته شد بازی های شرط بندی بدون فیلتر اسنپ یک بازی های شرط بندی بدون فیلتر خارجی میباشد کـه میتوان ان را 2 تا 6 نفره بازی های شرط بندی بدون فیلتر کرد. این بازی های شرط بندی بدون فیلتر رابا کم ترین امکانات و فقط با یک دسته کامل 52 پاسور می‌توان انجام دهید.

آموزش بازی کارتی اسنپ Snap + ترفند و قوانین پولساز

این بازی های شرط بندی بدون فیلتر یک بازی های شرط بندی بدون فیلتر سرعتی و دقتی می‌باشد و بازیکنان در طول بازی های شرط بندی بدون فیلتر باید تمام دقت خودرا جمع کنند زیرا کـه کوچک ترین بی دقتی ممکن اسـت موجب باخت ان ها شوند.

 

هدف از انجام این بازی های شرط بندی بدون فیلتر جمع کردن همه ی کارت هاي‌ بازیکنان میباشد . بازی های شرط بندی بدون فیلتر تا جایی ادامه پیدا می کند تا تمام بازیکنان کارت هاي‌ خودرا از دست دهند و فقط یک بازیکن بازی های شرط بندی بدون فیلتر بماند.

 

شمارش کارت ها در بازی های شرط بندی بدون فیلتر اسنپ

برای پخش کارت ها دراین بازی های شرط بندی بدون فیلتر نیز می بایست یک دیلر میان خود مشخص کنید کـه اینکار را هم با آسکشی و یا بـه صورت توافقی میتوانید میان خود مشخص کنید.

آموزش بازی کارتی اسنپ Snap + ترفند و قوانین پولساز

پس از مشخص شدن دیلر ؛ دیلر بـه هر بازیکن بـه صورت نوبتی یک کارت یک کارت پخش می کند تا تمام کارت ها تمام شوندو پخش شده باشند. ممکن اسـت یک یا چند بازیکن بیشتر از دیگر بازیکنان کارت دریافت کند.

 

کـه این موضوع مشکلی برای انجام بازی های شرط بندی بدون فیلتر ایجاد نمی‌کند. توجه داشته باشید کارت هاي‌ داده شده بـه بازیکنان نباید توسط هیچکس حتی صاحب کارت ها دیده شود ودر طول بازی های شرط بندی بدون فیلتر آشکار خواهند شد.

 

پس از پخش تمامی کارت ها نوبت بـه شروع بازی های شرط بندی بدون فیلتر می‌رسد. بازیکنی کـه بازی های شرط بندی بدون فیلتر را آغاز می کند بازیکن سمت چپ دیلر میباشد کـه با رو کردن یک کارت از روی کارت هاي‌ خود و کنار گذاشتن کارت رو شده کنار دسته کارت هاي‌ خود ؛ بازی های شرط بندی بدون فیلتر را شروع می کند.

 

بررسی بازیکنان در بازی های شرط بندی بدون فیلتر اسنپ

بازیکنان بـه همین شکل بـه صورت نوبتی کارت هاي‌ خودرا رو می‌کنند. در همین حال اگر یک کارت رو شده یک بازیکن با بازیکنی دیگری از لحاظ رنک و ارزشی مساوی شوند ؛ بازیکنی کـه زود تر از همه ی اعلام اسنپ کند .

آموزش بازی کارتی اسنپ Snap + ترفند و قوانین پولساز

تمام کارت هاي‌ رو شده و جمع شده ان 2 بازیکن را از آن خود خواهد کرد و ان ها را بـه زیر دسته کارت هاي‌ رو نشده خود اضافه می کند. بازی های شرط بندی بدون فیلتر بـه همین روال ادامه پیدا می کند تا همه ی ي بازیکنان کارت هاي‌ خودرا ببازند و فقط یک بازیکن باقی بماند.

 

قوانین بازی های شرط بندی بدون فیلتر ورق اسنپ

بازی های شرط بندی بدون فیلتر اسنپ یک بازی های شرط بندی بدون فیلتر بسیار ساده اي می‌باشد و قوانین زیادی ندارد ولی بـه هرحال دارای یکسری قوانین مخصوص بـه خود می‌باشد کـه در لیست زیر بـه ان ها اشاره خواهیم کرد :

 

ممکن اسـت 2 بازیکن بـه صورت همزمان اعلام اسنپ کنند ؛ دراین وضعیت هیچ کارتی بـه بازیکنان تعلق نمی‌گیرد ولی کارت هاي‌ مساوی شده وسط میز بازی های شرط بندی بدون فیلتر قرار میگیرند. این دسته وسط قرار گرفته شده نیز می‌توانند با کارت هاي‌ دیگر هم رنک شده و با اعلام اسنپ ؛ از آن یک بازیکن شوند.

آموزش بازی کارتی اسنپ Snap + ترفند و قوانین پولساز

ممکن اسـت یک بازیکن اعلام اسنپ کند ولی هیچ کارت مساوی و هم رنکی در کار نباشد ؛ دراین صورت دسته کارت هاي‌ رو شده ان بازیکن بـه وسط میز بازی های شرط بندی بدون فیلتر منتقل خواهد شد.

 

ممکن اسـت بیش تر از یک دسته در وسط میز بازی های شرط بندی بدون فیلتر قرار بگیرد و محدودیتی برای ان در بازی های شرط بندی بدون فیلتر مشخص نشده اسـت.بازیکنان هنگام رو کردن کارت هاي‌ خود باید بـه سمت بیرون ان ها را رو کند تا بازی های شرط بندی بدون فیلتر منصفانه باشد و هر کس بـه صورت همزمان رنک کارت رو شده را ببینند.

 

بـه این مطلب از سری مطالب آموزش بازی های شرط بندی بدون فیلتر‌هاي‌ کارتی و مناسب دورهمی در سایت بخت خوش آمدید. دراین پست ما نحوه کامل انجام بازی های شرط بندی بدون فیلتر کارتی اسنپ «Snap» را پوشش خواهیم داد. مقاله رابا توضیح مفهومات عمومی این بازی های شرط بندی بدون فیلتر و نحوه انجام ان شروع میکنیم، سپس جزئیات بیشتری از بازی های شرط بندی بدون فیلتر را بیان میکنیم.

 

بازی های شرط بندی بدون فیلتر اسنپ برای چند نفر است ؟‌

هدف از انجام بازی های شرط بندی بدون فیلتر کارتی اسنپ این اسـت کـه تمامی کارت‌ها را برنده شوید. کارت‌ها از طریق کال کردن یا همان فراخوانی کلمه اسنپ در زمانی کـه دو کارت رو بـه بالاشده باهم از نظر رتبه مطابقت داشته باشند.

 

توسط بازیکن برده میشوند. نخستین بازیکنی کـه بگوید اسنپ، برنده هردو پایل کارت‌ها می شود. یعنی دو کارت مطابق و کارت‌هایي کـه زیرشان قراردارند.همانگونه کـه پیش از این گفتیم، پس از توزیع کارت توسط دیلر، کارت‌ها رو بـه پایین در جلوی بازیکنان باقی می ماند.

آموزش بازی کارتی اسنپ Snap + ترفند و قوانین پولساز

بازیکنی کـه در سمت چپ دیلر نشسته اسـت، دور بازی های شرط بندی بدون فیلتر رابا رو بـه بالا کردن، بالاترین کارت در دسته کارت رو بـه پایینش، شروع می کند.این کارت را کـه رو بـه بالا کرد، درکنار دسته کارت اصلی خود، در سمت راست قرار میدهد و پایل کارت‌هاي‌ رو بـه بالای خودرا شروع میکند.

 

پس از این کـه یک کارت رو بـه بالا شد، بازی های شرط بندی بدون فیلتر به‌ صورت ساعتگرد ادامه پیدا می کند. بازیکن بعدی نیز دقیقا همین کار را انجام می دهد. یعنی بالاترین کارت در دسته کارت رو بـه پایینش را رو بـه بالا میکند و ان را درکنار دسته کارت اصلی خود، در سمت راست قرار می دهد.اینکار همین طور ادامه می یابد.

 

چه کسی در بازی های شرط بندی بدون فیلتر اسنپ برنده میشود ؟

ودر این بین بازیکنان باید بـه محض این کـه یک کارت با کارت دیگر رو بـه بالا شده، مطابق بود، صدا بزند “اسنپ”. همچنین این نکته را درنظر داشته باشید کـه لازم نیست ان بازیکن حتماً صاحب یکی از کارت‌ها باشد.

آموزش بازی کارتی اسنپ Snap + ترفند و قوانین پولساز

برای مثال فرض کنید، بالاترین کارت پایل کارت‌هاي‌ رو بـه بالاشده‌ي بازیکن عدد 2؛ 3 پیک اسـت. بازیکن عدد 5؛ در حین بازی های شرط بندی بدون فیلتر زمانی کـه کارتش را بـه بالا می کند 3 گشنیز می آید. هر کدام از بازیکنان کـه متوجه این موضوع شدند باید بگویند “اسنپ”. مثلاً فرض کنید بازیکن عدد 4 متوجه این موضوع می شود. او صدا می زند “اسنپ” و تمامی پایل کارت‌هاي‌ رو بـه بالای بازیکن عدد 2 و عدد 5؛ برای او خواهد شد.

 

بازیکنی کـه برنده‌ي دو پایل میشود، ان‌ها را بر روی هم قرار میدهد و رو بـه پایین در زیر دسته کارت رو بـه پایین خود قرار می دهد.سپس بازی های شرط بندی بدون فیلتر از بازیکن سمت چپ بازیکنی کـه آخرینبار کارتش را رو بـه بالا کرده بود، ادامه می یابد.

آموزش بازی کارتی اسنپ Snap + ترفند و قوانین پولساز

زمانی کـه یکی از بازیکنان کارت‌هایش تمام شود، از بازی های شرط بندی بدون فیلتر خارج میشود. سپس یکی یکی بازیکنان از بازی های شرط بندی بدون فیلتر خارج می شوند و آخرین بازیکنی کـه در بازی های شرط بندی بدون فیلتر باقی بماند، برنده بازی های شرط بندی بدون فیلتر خواهد بود. او تمام کارت‌ها را از ان خود کرده اسـت.

آموزش بازی کارتی اسنپ Snap + ترفند و قوانین پولساز

ورود به سایت معتبر بازی های شرط بندی بدون فیلتر کارتی 

طبق بررسی هایي کـه داشتیم شـما میتونید از بازی های شرط بندی بدون فیلتر هاي‌ کارتی مثل پاسور و حتی بازی های شرط بندی بدون فیلتر اسنپ کسب درامد کنید برای ورود بـه سایت معتبر کافیست کـه بر روی لینک بدون فیلتر سایت انفجار سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

Author

amozesh-enfejar